KUNST/UTOPI/NU #3 - På den anden side af håbet

Marts 2023

workshop at Fabrikken

kun3_01
kun3_02
kun3_04
kun3_08
kun3_06
kun3_05
kun3_03
kun3_07

KUNST / UTOPI / NU #3

Den anden side af håbet – Degrowth oplæg og workshop fra den anden side af håbet

Klima og biodiversitetskatastrofen er en omfattende strukturel krise, der kræver store strukturelle forandringer. Vi tager situationens alvor, og fremtidige perspektiver, med ind i kunstverdenens arbejdsmodus og tænkning. Vi vil åbne for fælles samtaler mellem kollegaer på tværs af sektoren, hvor tanker, ideer og erfaringer kan deles, og hvor vi i samtale kan udveksle, inspirere og samtænke kunstens virke fremad, og arbejde den ind andre samfundsstrukturer.

På det tredje seminar i rækken spørger vi hinanden: Hvordan organiserer vi os sammen, hvordan værdisætter vi vores interaktioner og vores tid, hvad gør det ved vores måde at vurdere samliv, fællesskab og strukturer?
Hvordan undgår vi i kunstverdenen at blive overvældet, bedøvet og pacificeret af den miljømæssige nødsituations enorme omfang? Kan vi, forestille os en rolle for kunsten i en verden?


Fabrikken OPEN invitererede til samtale-seminar, workshop og fællesspisning

Tid: Torsdag d. 20. april 2023 kl. 17 – 20

Sted: FABRIKKEN for Kunst og Design, Sundholmsvej 46, 2300 København S

Program:
17:00 Åbning og velkomst Signe Vad
- Inspirationsoplæg af Human Økolog Michelle Appelros om økonomi og organisering ud fra et Degrowth perspektiv
- Den anden side af håbet – Workshop med Kristoffer Ørum
18:30 Vegansk fællesspisning
- Workshop fortsat
20:00 Tak for i dag

Seminar og fællesspisning er gratis for alle interesserede. Tryk ”deltager” på eventet på Facebook, hvis du ønsker at deltage i seminaret – det hjælper os med at sikre, at der er nok mad til alle.


Hvad er økonomi? -Er vores forestillingsevne begrænset?:

Human Økolog Michelle Appelros starter seminariet med et inspirationsoplæg om økonomi og organisering ud fra et Degrowth perspektiv. -Hvad er økonomi? -Er vores forestillingsevne begrænset?

Oplægget er baseret på Gibson-Graham’s isbjerg metafor, hvor begrebet økonomi vil blive foldet ud konkret og filosofisk. Vi vender blikket mod hvordan økonomi manifesterer sig i vores liv; hvordan vi organiserer os og værdisætter, hvilket således implicit underbygger forskellige ideologier. Måske kan det være anderledes end det er nu? Forandring af virkeligheden kan begynde i vores forestillingsevne.


Den anden side af håbet – Workshop med Kristoffer Ørum:

Jeg spørger mig selv: Hvordan undgår vi i kunstverdenen at blive overvældet, bedøvet og pacificeret af den miljømæssige nødsituations enorme omfang? Kan vi, forestille os en rolle for kunsten i en verden, der lever videre uden os efter klimakatastrofen? Kan vi, med udgangspunkt i kunsttraditionen, finde måder at snakke om livet i en katastrofetilstand, som vi faktisk kan handle på? Kan vi finde nye måder tænke denne katastrofe på, der skaber fællesskaber og vilje til forandring, uden at glemme nydelsen og det skønne?
Sammen vil vi prøve at forestille os at lave kunst i verden, efter håbet om at redde det der er nu, er forsvundet, ved i fællesskab at svarer på en række spekulative scenarier med udgangspunkt i kunstverdenen.
Sammen vil vi undersøge hvad det betyder som aktør i kunstverdenen at give slip på det falske håb om en forudsigelig fremtid. Vi vil undersøge hvilket slags kunst man kan lave, når man giver slip på fortidens forestillinger om fremtiden. Og måske endda så småt begynde at give slip på frygten for vores egen og kunstbegrebets forsvinden.
Sammen vil vi forestille os hvad der sker når vi er færdige med at sørge over det bestående og begynder at give slip på det, vi er blevet konditioneret til at tro, at vi er. For måske kan vi på den måde holde op med at holde fast i vores ødelagte, dysfunktionelle verden. Og påbegynde arbejdet med at skabe en kunstverden, der fungerer på måder; måder der er meningsfulde, når alt hvad vi tror at vi kender i dag, er væk.


Om KUNST / UTOPI / NU:
I samarbejde med FABRIKKEN for Kunst og Design har kunstner, kurator og aktivist Signe Vad udviklet denne række af seminarer for kunstnersamfundet, under titlen KUNST / UTOPI / NU, for at stimulere arbejdet med den kollektive udfordring, vi står overfor mht klima- og biodiversitets katastrofen.
FABRIKKEN deltager i arbejdet som institution med et ønske om at bidrage til at imødekomme kunstsektorens fælles ressourcemæssige udfordringer og skabe grobund for at skabe nye muligheder for fremtiden.